سیر خشک و کلا سیر ماده ای برای دفع سموم بدن است که قطعا بر روی استرس هم بی تاثیر نیست ولی حتما و باید با پزشک به خصوص طب سنتی مشاوره کرد.