احتراماً در راستای ارتقا سطح فعالیت های دانشجویی و ارائه خدمات متقابل در مورخ 1397/06/26 جلسه ای با ریاست محترم دانشگاه ببا موضوعات ذیل برگزار شد و ایشان نیز ضمن موافقت کامل با موارد مطروحه جهت مساعدت به آقای دکتر فرهادیان، حاج آقا یاری خوانی، آقای دکتر رنجبر، آقای دلداری، آقای دکتر نجف پور و آقای دکتر باقرزاده پاراف زدند. و قرار بر آن شد بنده نیز رایزنی ها لازم اجرایی را صورت دهم و گزارش روند اجرایی را به ایشان اطلاع دهم.


1- برگزاری کارگاه مهارت آموزشی و کارورزی متناسب به بازار کار برای دانشجویان 2-رایزنی و ایجاد فضای کاری برای دانشجویان ممتاز و فعال 3-ایجاد نشریه های مجازی علمی(در حال حاضر که استفاده از فضای مجازی بسیار فراگیر شده است، این یک فرصت خوب برای ارائه چنین کارهای مقرون بصرفه است، چراکه دیگر نیاز به هزینه خاصی نظیر چاپ و... نیست). 4-اختصاص فضای علمی در سایت دانشگاه که در آن مطالب علمی توسط اساتید نظریه مقاله و کتاب های الکترونیکی درج گردد 5- اختصاص فضای در سایت جهت ارائه خدمات مشاوره آنلاین در ساعت ها خاص و مجازی در تمام ساعت ها(در این راستا می توان موضوعات عام و پس از پرسس از فرد مذکور با حفظ عدم ثبت نام و مشخصات مراجع مجازی برای اطلاع رسانی در دسترس عموم قرار بگیرد و سایر پیام ها محرمانه پاسخ داده شود، این حسن وجود داردکه هر فرد در هر زمان از شبانه روز سوالات خود را بپرسد و مشاورین نیز می تواند باد داشتن لینک مخصوص به خود از هر مکانی پاسخگو باشند)
5-برگزاری بازدیدهای علمی متناسب با رشته های تحصیلی 6-راه اندازی کانون های علمی توسط دانشجویان 7-ایجاد کرسی ها آزاد اندیشی با موضوعات علمی 8-ایجاد فضای ارائه دانشجویی در فضای آمفی تاتر و سالن های اجتماعات(این کار باعث ارتقاء اعتماد به نفس دانشجویان محترم خواهد شد)
9-رایزنی جهت گرفتن نشریه علمی و اختصاصی برای دانشگاه (البته این پیشنها در راستای اجرای موفقیت آمیز پیشنهاد شماره 3 می باشد) 10- ایجاد فضای خیریه توسط دانشجویان
با احترام مجدد
علی اکبر صلاحی
مدرس و مشاور دانشگاه