تا به حال به این فکر کرده¬اید که چه قدر باهوش هستید؟ عادت کرده¬ایم که هوش بالا را با عدد ضریب هوشــی iq یا دانشمند و نابغه بودن ارتباط دهیم. اما هوش به معنای دقیق کلمه، توانایی پاسخ
موفقیت¬آمیز به موقعیت¬های جدید و ظرفیت فرد برای یادگیری از تجربیات گذشته تلقی می¬شود، اگر در یک شهر بزرگ گم شوید چه کسی می¬تواند به شما کمک کند؟ یک دانشمند فراموشکار بهتر است
یا پسر بچه¬ای با حس جهت¬یابی قوی؟ تصور کنید در جلسه امتحان نشسته¬اید و سؤال¬های امتحان شیمی مقابل¬تان قرار دارد. با خواندن سؤال اول در می¬یابید که پاسخش را نمی¬دانید. کمی بیشتر فکر می¬کنید، اما چیزی به یاد نمی¬آورید. چشمان¬تان را می¬بندید. کتاب شیمی را در ذهن خود مجسم می¬کنید و با قدرت ذهن¬تان آن را باز می¬کنید و صفحات را ورق می¬زنید. آرایش مولکولی اسید سولفوریک را در ذهن می¬بینید و آن را در برگه امتحان کپی می¬کنید. شاید خوب درس نخوانده باشید، شاید اصولاً دانش¬آموز یا دانشجوی قوی و مستعدی نباشید. شاید نمرات تحصیلی خوبی نداشته باشید. اما شما باهوشید. بله باهوشید. چون هوش جنبه-های مختلفی دارد. یکی از انواع آن هوش دیداری ـ فضایی است. یک مکانیک هنگام کار روی یک موتور اتومبیل، تصویر ذهنی می¬سازد. جراح هم وقتی که می¬خواهد یک سرخرگ را ترمیم کند، از توانایی¬های تصویرسازی ذهنی و دیداری خود استفاده می¬کند. پژوهشگران عصب¬شناسی، با استفاده از دستگاه ام.آر.آی، واکنش¬های مغز زنان و مردان تحقیق کرده¬اند. در مغز زنان اتصال¬ها و ارتباط¬های بیشتری بین دو نیمکره چپ و راست وجود دارد که به آنها این توانایی را می¬دهد که از مهارت گفتاری بهتری نسبت به مردان برخوردار باشند. از طرف دیگر در مردان، ارتباط کمتری بین دو نیمکره مغزشان وجود دارد و به آنها این قابلیت را می¬دهد که مهارت بیشــتری در استدلال¬های انتزاعی و هوش دیداری ـ فضایی داشته باشند. هوش دیداری ـ فضایی در نیمکره راست فعال است. ما از انواع مختلفی از هوش برخورداریم. برخی به فعالیت درآمده¬اند، بعضی در حد متوسط پرورش یافته¬اند و برخی هیچگاه فرصت و امکان رشد و پرورش نیافته¬اند و همواره ضعف آن را در زندگی
احســاس کرده¬ایم. موضوع مهم این است که هر انسانی برای درخشیدن در هر کدام از انواع هوش، نیاز بــه آموزش¬هایی دارد و پرورش هر کدام از این هوش¬ها تمرین¬های خاص خودش را دارد، علاوه بر آن از
لحاظ ژنتیکی نیز برخی انسان¬ها در یک یا چند هوش توانایی بیشتری نشان می¬دهند.
برای پرورش و رشد هر کدام از هوش¬ها می¬توان یک دوران خاص یا زمان مشخصی را در نظر داشت. اما بدیهی است که بهترین زمان برای رشد تمامی هوش¬ها تا سن 7 سالگی است. این بدان معنا نیست که پس از آن قابلیت پرورش آن وجود ندارد اما هر چه سن افزایش یابد تأثیر تمرین¬ها بر پرورش این هوش¬ها کمتر می-شود. توانایی تجسم فضایی تا سنین 12 تا 18 سالگی رشد می¬کند.