باسلام
احتراماً به استحضار می رسانم که دومین جلسه تربیت مربی( هفت گام نخبه پروری) در مورخ 1397.09.11 در سالن آمفی تئاتر(خوارزمی) دانشگاه آزاد اسلامی شهرری- واحد یادگار امام خمینی(ره) در ساعت 12.30 الی 13.30 برگزار شد.
در این جلسه سه پروژه برای دومین گام از هفت گام که مهندسی رفتار بود، مطرح گردید:
1- اقتصاد ژتونی (تغییر رفتاری کودکان که شامل کاهش رفتار منفی، افزایش رفتار مثبت و بوجود آوردن رفتار جدید)
2- رزومه کودکان(در راستای ایجاد اعتمادبه نفس کودکان)
3- فضای تعامل(بهبود روابط و تعاملات درون خانواده)
لازم به ذکر است که متقاضیان تربیت مربی که در این پروژه تسهیل گر نام دارند، نیاز است کودکی بین 3 الی 12 سال را انتخاب نموده و تمام پروژه ها را روی آنها اجرا و در یک پاورپونت در پایان آموزش، ارایه دهند. ضمناً باید در ابتدای این پاور رزومه و معرفی خود را قرار دهند و تمام دوره را به گونه در پاور تشریح کنند که تبدیل به کتابچه آموزشی برای سایرین گردد.
در نهایت با توجه به حضور مستمر و عملکرد بالا متقاضیان، افراد منتخب مشخص کرده و در فاز دوم که فاز عملیاتی است، وارد خواهیم کرد.
با احترام مجدد
علی اکبر صلاحی
97.09.11