با سلام
احتراماً از اعضا فعال و نیکوکار کانون دانشجویی شمیم مهر (به مدیریت سرکار خانم رحیمی و دانشجویان گرامی و اساتید ارجمند دانشگاه و تیم نهاد رهبری دانشگاه) که باعث ایجاد شور و نشاط خاص در بستر دانشگاه آزاد اسلامی یادگار امام خمینی(ره) - شهرری شدند و با دعوت به مهرورزی و همیاری هموطنان عزیزمان در برنامه های مختلفی خیریه و نیکوکارانه بوده اند، بدینوسیله تقدیر و تشکر می نمایم.
با احترام مجدد
علی اکبر صلاحی
97.12.22