استادصلاحی گرامی
باسلام واحترام
نظربه سوابق ارزشمند،صلاحیت و عملکرد خوب سرکارخانم دکتر فرزانه رستمی، شایسته است ایشان را به عنوان "مدیراجرایی پروژه7گام درسرای محله دریان نو"معرفی بفرمایید.
دکترکبیری97/12/21r.g